REGULAMENTUL OFICIAL

de organizare şi desfăşurare a concursului  “Halloween Old Town Race 2014’’

1 noiembrie 2014, Centrul Vechi – Bucuresti

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

Competitia Halloween Old Town Race – 1 noiembrie 2014 (denumită în cele ce urmează “Competiţia”), organizată de către Kick Off Events are drept scop promovarea alergării în aer liber şi a unui stil de viaţă sănătos.

Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul http://5km.ro/ şi la locul de desfăşurare a Competiţiei.

Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum şi în momentul ridicării kitului de participare.

 

SECŢIUNEA 2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei:

Competiţia va avea loc în ziua de sambătă, 1 noiembrie 2014, începând cu ora 16:00 în Bucureşti, în zona Centrul Vechi (zona de start/sosire, zona de înscrieri şi aria de concurs sunt marcate pe harta oficială, disponibilă atât online pe site-ul evenimentului (www.5KM.ro) cât si la faţa locului)

Pe durata desfăşurării Competiţiei, accesul pe străzile din Centrul Vechi, unde se vor desfăşura probele, nu va fi restricţionat, dar va fi atenţionat prin benzi de marcare, precum şi prin prezenţa voluntarilor de traseu, amplasaţi în punctele critice ale traseului. Voluntarii de traseu sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranţa de către toţi competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.

Competiţia se desfăşoară conform mecanismului Competiţiei, aşa cum este acesta detaliat în Secţiunea 3 din prezentul Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

Această competiţie se adresează oricaror pasionati de alergare, oricarei persoane careia starea de sanatate ii permite o alergare pe una din distanţele evenimentului:

Competiţia va cuprinde 3 curse distincte:

1. Cros pe distanta de 5KM – necronometrat, necompetitiv la care nu se face clasament si nu se premiaza.

2. Stafetă pe distanta de 5KM; echipe formate din 2 persoane – cronometrat, competitiv la care se va face clasament pe următoarele categorii:

– Feminin
– Masculin
– Mixt

3. Cros pe distanta de 10KM – cronometrat, competitiv care în funcţie de vârsta şi sexul competitorilor este împărţit pe următoarele categorii:
– Feminin: categoria 16 – 19 ani
– Masculin: categoria 16 – 19 ani
– Feminin: categoria 20 – 29 ani
– Masculin: categoria 20 – 29 ani
– Feminin: categoria 30 – 39 ani
– Masculin: categoria 30 – 39 ani
– Feminin: categoria 40 – 49 ani
– Masculin: categoria 40 – 49 ani
– Feminin: peste 50 ani
– Masculin: peste 50 ani

Participantii de la cursele competitive vor fi cronometrati cu chip care va fi pus la dispozitie de catre organizatori. In cazul in care chip-ul este tip bratara acesta va trebui restituit organizatorilor dupa terminarea traseului. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestuia vor conduce la neinscrierea concurentului in clasament, precum si vor atrage plata de catre acesta a unei penalitati in valoare de 200 RON.

3.3. Traseul de concurs

Traseul de concurs cuprinde străzile din Centrul Vechi si va fi detaliat pe harta oficială, disponibilă atât online pe site-ul evenimentului (www.5KM.ro) cât si la faţa locului).

Pentru parcurgerea întregii distanţe, participanţii vor fi obligaţi să parcurgă tot traseul, fiind atenti la marcaj si la indicatiile arbitrilor de traseu. Atentie la schimbarile de directie si portiunile ce trebuie parcurse. Neparcurgerea in totalitate a traseului poate atrage descalificarea.

Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare şi va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului.
Traseul de concurs este format dintr-o bucla de 2.5KM, ce urmeaza a fi parcursa de 2 ori (participantii la probele de 5KM) si de 4 ori de catre cei de la proba de 10KM.

3.4. Înscriere

Înscrierea participanţilor se face pe listele de concurs puse la dispoziţia participantilor online înainte de data desfăşurării competiţiei pe site-ul oficial al competitie.

Concursul este deschis tuturor persoanelor apte din punct de vedere fizic sa alerge la proba la care s-au inscris.
Organizatorii recomanda tuturor participantilor sa efectueze la fiecare 6-7 luni un set minim de analize.

Limitele de varsta, in functie de probe, sunt urmatoarele:
a) Cros pe distanta de 5KM – necompetitiv
Nu exista limita de varsta
b) Stafetă pe distanta de 5KM; echipe formate din 2 persoane – competitiv
Minim 16 ani
c) Cros pe distanta de 10KM – competitiv
Minim 16 ani

Pentru a evita aglomerarea traseului şi pentru desfăşurarea în siguranţă a competiţiei, numărul participanţilor este limitat astfel:

  1. a) Cros pe distanta de 5KM – necompetitiv – 200 locuri
  2. b) Stafetă pe distanta de 5KM; echipe formate din 2 persoane – competitiv – 50 echipe (100 persoane)
  3. c) Cros pe distanta de 10KM – competitiv – 300 locuri

3.5. Taxa de înscriere

Participarea tuturor persoanelor la această competiţie se face prin plata taxei de participare, astfel:

  1. a) Cros pe distanta de 5KM – necronometrat, necompetitiv – 250 locuri

Copii cu varste sub 6 ani pot participa in mod GRATUIT daca sunt insotiti de catre un parinte/tutore legal inscris la proba de 5KM

Copii cu varste cuprinse intre 6-11 ani pot participa, platind taxa de participare redusa, daca sunt insotiti de catre un parinte/tutore legal inscris la proba de 5KM
In perioada 23-30.09.2014 – 30 RON
In perioada 1-29.10.2014 – 35 RON

Copii cu varste cuprinse intre 12-15 ani pot participa, platind taxa de participare, daca sunt insotiti de catre un parinte/tutore legal inscris la proba de 5KM

In perioada 23-30.09.2014 – 45 RON
In perioada 1-29.10.2014 – 50 RON

Persoanele cu varste peste 16 ani pot participa, platind taxa de participare, astfel:
In perioada 23-30.09.2014 – 45 RON
In perioada 1-29.10.2014 – 50 RON

  1. b) Stafetă pe distanta de 5KM; echipe formate din 2 persoane – cronometrat, competitiv – 50 echipe (100 persoane)

Persoanele cu varste peste 16 ani pot participa, platind taxa de participare, astfel:
In perioada 23-30.09.2014 – 60 RON/persoana

In perioada 1-29.10.2014 – 70 RON/persoana

  1. c) Cros pe distanta de 10KM – cronometrat, competitiv – 300 locuri

Persoanele cu varste peste 16 ani pot participa, platind taxa de participare, astfel:
In perioada 23-30.09.2014 – 70 RON
In perioada 1-29.10.2014 – 80 RON

Plata taxei se poate face la momentul inscrierii direct cu cardul pe site-ul de inscrieri, dar si prin transfer bancar in contul organizatorilor in termen de 3 (trei) zile lucratoare (72 de ore) de la data inscrierii.

Returnarea taxei de participare nu este posibila. In cazul in care din diverse motive, concurentul/concurenta nu mai poate participa la eveniment, se recomanda ridicarea kitului de participare in zilele de predare a kitului si in dimineata evenimentului.

In cazul in care doreste, concurentul inscris si confirmat, dar care nu mai poate participa poate solicita transferul inscrierii pentru o alta persoana. Trasnferul se face doar la acceasi proba la care concurentul initial era inscris.

Aceste cazuri vor fi semnalate direct organizatorilor, prin e-mail la adresa contact@5km.ro

Data limita de schimbare a participantilor este 22 octombrie 2014.

 

3.6. Declaraţia pe propria răspundere

În zona de înscrieri aflată în apropierea zonei start/sosire sau în zona de ridicare a kiturilor de participare, toţi concurenţii vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere prin care iau la cunoștință prevederile Regulamentului Oficial și declară că sunt apți din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care s-au înscris.

3.7. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie folosind propriul echipament de alergare. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăşurare a competiţiei (inclusiv încălţăminte adecvată).

Numerele de concurs si chip-urile de cronometrare vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe propria răspundere. In cazul in care chip-ul pus la dispozitie de catre organizator este returnabil, concurentii au obligatia inapoierii chipului la sfarsitul probei de alergare. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea chip-ului presupune plata de catre concurent a sumei de 50 euro despagubire.

Numerele de concurs se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului fiecărui concurent (pe partea din faţă), astfel încât să fie vizibile pentru comisarii de cursa.

3.8. Start şi limita de timp

a) Cros pe distanta de 5KM – necompetitiv

Start: ora 17:00

Timp limita: 17:45

b)Stafetă pe distanta de 5KM; echipe formate din 2 persoane – competitive

Start: ora 17:00

Timp limita: 18:15

c) Cros pe distanta de 10KM – competitive

Start: ora 18:30

Timp limita: 19:45

3.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul general se face în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire se va cronometra şi timpul în care fiecare participant va reuşi să parcurgă întregul traseu.

Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare categorie enuntata la punctul 3.1

3.10. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului de către concurenţi.

La sfârşitul cursei, aceste date vor fi cumulate şi se va verifica trecerea fiecărui concurent prin punctele respective. Dacă unul dintre concurenţi nu a trecut prin toate punctele de control stabilite de catre organizatori venind din directia normala de alergare a traseului, atunci concurentul respectiv va fi descalificat.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat. Descalificarea poate fi efectuata pe loc sau ulterior momentului.

 

SECŢIUNEA 4. ANUNŢAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri şi premii

Toţi participanţii vor primi diplome de participare electronice pe care le vor putea descarca.

La sosire, toţi participanţii vor primi apa plată, precum si alte produse.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc dupa terminarea ultimei curse de 10km (aproximativ 19:30) la locul de desfăşurare a evenimentului.

 

 

 

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiţii administrative (pe timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Organizatorului care se ocupa de implementarea evenimentului şi care pune la dispoziţie arbitrii şi voluntarii necesari bunei desfăşurări a competiţiei.

În finalul cursei, în zona start/sosire, va exista un punct de revitalizare unde concurenţii se pot alimenta cu apa plată.

Pe durata desfăşurării tuturor curselor, participanţii nu pot părăsi traseul de alergare şi nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând traseul ales de către organizatori şi marcat cu bandă. Participanţii care renunţă la cursă pe parcursul alergării sunt rugaţi să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunţa arbitrul de traseu din acea locaţie despre acest abandon.

Competiţia va beneficia de prezenţa unei ambulanţe pentru cazuri de accidentări. Aceasta care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

5.2. Condiţii administrative (generale)

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor din cadrul acestei Competiţii. Lista căştigătorilor va fi publicată in termen de 5 zile pe site-ul  site-ul competitiei.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare.

Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăşurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate pe traseu sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora în containerele aflate în zonele special amenajate.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

 

Top