REGULAMENTUL OFICIAL

de organizare şi desfăşurare a concursului  “Old Town Race 2014’’

29 martie 2014, Centrul Vechi – Bucuresti

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

Competitia Old Town Race 2014 (denumită în cele ce urmează “Competiţia”) (denumită în cele ce urmează “Competiţia”) este organizată de către KickOff Events are drept scop promovarea alergării în aer liber şi a unui stil de viaţă sănătos.

Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ulhttp://5km.ro/ şi la locul de desfăşurare a Competiţiei.

Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei:

Competiţia va avea loc în ziua de sambata, 29 martie 2014, începând cu ora 11:30 în Bucureşti, în zona Centrul Vechi (zona de strat/sosire, zona de înscrieri şi aria de concurs sunt marcate pe harta aflata pe site-ul oficial).

Pe durata desfăşurării Competiţiei, accesul pe aleile pe unde se vor desfăşura probele nu va fi restricţionat, dar va fi atenţionat prin benzi de marcare, precum şi prin prezenţa voluntarilor de traseu, amplasaţi în punctele critice ale traseului. Voluntarii de traseu sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranţa de către toţi competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.

Competiţia se desfăşoară conform mecanismului Competiţiei, aşa cum este acesta detaliat în Secţiunea 3 din prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

Această competiţie se adresează oricaror pasionati de alergare, oricarei persoane careia starea de sanatate ii permite o alergare pe una din distantele mentionate.

Competiţia va cuprinde 3 curse distincte:

a) Cros 10km competitiv care în funcţie de vârsta şi sexul competitorilor este împărţit pe următoarele categorii:
– femei:  categoria 16 – 19 ani
– bărbaţi:  categoria 16 – 19 ani
– femei:  categoria 20 – 29 ani
– bărbaţi:  categoria 20 – 29 ani
– femei:  categoria 30 – 39 ani
– bărbaţi:  categoria 30 – 39 ani
– femei:  categoria 40 – 49 ani
– bărbaţi:  categoria 40 – 49 ani
     – femei:  peste 50 ani
      – bărbaţi:  peste 50 ani

b) Cros 5km necompetitiv la care se va face doar clasament Open

Participanti de la cursa competitiva vor fi cronometrati cu chip care va fi pus la dispozitie de catre organizatori. In cazul in care chip-ul este tip bratara acesta va trebui restituit organizatorilor dupa terminarea traseului. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestuia vor conduce la neinscrierea concurentului in clasament, precum si vor atrage plata de catre acesta a unei penalitati in valoare de 50 euro.

3.3. Traseul de concurs

Traseul de concurs va fi aleeile din zona centrul Vechi si va fi detaliat pe site-ul oficial

Pentru parcurgerea întregii distanţe, participanţii vor fi obligaţi să parcurgă tot traseul, fiind atenti la marcaj si la indicatiile arbitrilor de traseu. Atentie la schimbarile de directie si portiunile ce trebuie parcurse. Neparcurgerea in totalitate a traseului poate atrage descalificarea.

Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare şi va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului.

3.4. Înscriere

Înscrierea participanţilor se face pe listele de concurs puse la dispoziţia participantilor online înainte de data desfăşurării competiţiei pe site-ul oficial al competitie.

Concursul este deschis tuturor persoanelor care au implinit varsta de 16 ani.

Pentru a evita aglomerarea traseului şi pentru desfăşurarea în siguranţă a competiţiei, numărul participanţilor este limitat la 250 concurenti pentru fiecare proba.

3.5. Taxa de înscriere

Participarea tuturor persoanelor la această competiţie se face prin plata unei taxe in valoare de 50 ron pentru cursa necompetitiva si 80 ron pentru cursa de 10km competitiva.

Plata taxei se poate face la momentul inscrierii direct cu cardul pe site-ul de inscrieri, dar si prin transfer bancar in contul organizatorilor in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data inscrierii.

Taxele de participare achitate nu se restituie in nici o situatie, indiferent de motivul pentru care concurentul nu mai poate lua parte la eveniment.

Returnarea taxei de participare nu este posibila. In cazul in care din diverse motive, concurentul/concurenta nu mai poate participa la eveniment, se recomanda ridicarea kitului de participare in zilele de predare a kitului si in dimineata evenimentului.

3.6. Declaraţia pe propria răspundere

În zona de înscrieri aflată în apropierea zonei start/sosire, toţi concurenţii vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie.

3.7. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie folosind propriul echipament de alergare. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăşurare a competiţiei (inclusiv încălţăminte adecvată).

Numerele de concurs si chip-urile de cronometrare vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe propria răspundere. In cazul in care chip-ul pus la dispozitie de catre organizator este returnabil, concurentii au obligatia inapoierii chipului. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea chip-ului presupune plata de catre concurent a sumei de 50 euro despagubire.

Numerele de concurs se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului fiecărui concurent (pe partea din faţă), astfel încât să fie vizibile.

3.8. Start şi limita de timp

Startul in proba pentru toti concurentii se va da la ora 11.30 pentru proba de 10km si 13:00 pentru proba de 5km.

Timpul limita de parcurge a traseului, pentru cursa de 10km este 1h si 15 min, iar pentru cei de la proba de 5km – 50 min.

3.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul general se face în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire se va cronometra şi timpul în care fiecare participant va reuşi să parcurgă întregul traseu.

Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare categorie enuntata la punctul 3.1

3.10. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului de către concurenţi, iar în zona start/sosire vor înregistra fiecare trecere a concurenţilor prin punctul respectiv, ţinând evidenţa trecerii concurentilor prin punctele cheie ale traseului. La sfârşitul cursei, aceste date vor fi cumulate şi se va verifica trecerea fiecărui concurent prin punctele respective. Dacă unul dintre concurenţi nu a trecut prin toate punctele de control stabilite de catre organizatori venind din directia normala de alergare a traseului, atunci concurentul respectiv va fi descalificat.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat pe loc.

SECŢIUNEA 4. ANUNŢAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri şi premii

Toţi participanţii vor primi diplome de participare electronice pe care le vor putea descarca.

La sosire, toţi participanţii vor primi apa plată, precum si alte produse.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc dupa terminarea ultimei curse de 5km (aproximativ 14:30) la locul de desfăşurare a evenimentului.

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiţii administrative (pe timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Organizatorului care se ocupa de implementarea evenimentului şi care pune la dispoziţie arbitrii şi voluntarii necesari bunei desfăşurări a competiţiei.

În finalul cursei, în zona start/sosire, va exista un punct de revitalizare unde concurenţii se pot alimenta cu apa plată.

Pe durata desfăşurării tuturor curselor, participanţii nu pot părăsi traseul de alergare şi nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând şi traseul ales de către organizatori şi marcat cu bandă. Participanţii care renunţă la cursă pe parcursul alergării sunt rugaţi să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunţa arbitrul de traseu din acea locaţie despre acest abandon.

Competiţia va beneficia de prezenţa unei ambulanţe pentru cazuri de accidentări care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

5.2. Condiţii administrative (generale)

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor din cadrul acestei Competiţii. Lista căştigătorilor va fi publicată după data de 2 aprilie 2014 pe site-ul  site-ul competitiei.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare.

Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăşurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

Top